Tủ Mát Turbo Air KR45-4

50,000,000 46,200,000

Model: KR45-4

Nhiệt độ: +1 ~ +8oC

Kích thước: 1260 x 800 x 1926 mm

Tủ Mát Turbo Air KR45-4

50,000,000 46,200,000