Bếp âu 6 họng Inoksan 7KG33F

Model 7KG33F
Kích thước 400x730x850
Số họng đốt 6
Công suất 70000 Btu
Trọng lượng 73 Kg