Tủ mát trưng bày Berjaya 1 cánh kính

Mã sản phẩm   1D/DC-S

Nhiệt độ (ºC): 2ºC ~ 8ºC

Dung tích: 305 lit