Tủ đông Berjaya 3 cánh kính

Mã sản phẩm: 3D/DF-SM-EV

Nhiệt độ: -10 đến -18 độ C

Kích thước: 1880 x ( 710 + 20) x 2060 mm