Tủ đông Turbo Air KF45-4

54050000

Model: KF45-4

Thương hiệu: Turbo air

Kích thước: 1260x800x1950mm