Tủ mát Berjaya 3 cánh kính

Model: 3D/DC- SM

Dung tích: 1507 lít

Nhãn hiệu: Berjaya

Nhiệt độ: +2 ~ +8oC