Tủ nấu cơm công nghiệp 24 khay

  • Được thiết kế với 24 khay
  • Mỗi khay nấu từ 2-3kg gạo mỗi lần nấu đạt trung bình 60kg
  • Thời gian từ 45-50 phút.
  • Sau khi nấu cơm sẽ chín đều và không bị cháy hay vón cục